درخواست دولت و کارشناسان از مجلس برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه


تهران- ایرنا- کارشناسان اقتصادی بر اهمیت نقش مالیات بر عایدی سرمایه در ثبات بازارهای ارز، طلا و تاکید دارند و می‌گویند این پایه مالیاتی علاوه بر جلوگیری از سوداگری فواید دیگری از جمله برقراری عدالت و هدایت سرمایه به سمت تولید دارد؛ بر همین اساس دولت بر تصویب آن در مجلس که بیش از ۲ سال معطل مانده، تاکید دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980307/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری