درخواست برای اعلام سرانجام ۶۲ هزار میلیاردریال مالیات در کرمان+فیلم


کرمان – ایرنا – می‌گویند ما دنبال نام بردن از اداره مالیاتی و تبلیغ خودمان نیستیم، بلکه تنها می‌خواهیم مردم مطلع شوند حالا که مالیاتشان را می‌پردازند، کدام پروژه‌های خدماتی در شهر یا روستا با مالیاتی که خودشان پرداخته‌اند احداث شده، آیا این خواسته زیادی است؟

منبع: https://www.irna.ir/news/85167623/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DB%B6%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85