درخواست بازنگری در مصوبه افزایش نرخ گاز صنعت فولاد به خوزستان رسید


اهواز – ایرنا – جمعی از فولادسازان بزرگ کشور در طوماری خطاب به دولت و مجلس درباره پیامدهای منفی افزایش دو برابری قیمت گاز صنعت فولاد از جمله توقف سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت هشدار داده و خواستار بازنگری در این مصوبه شدند. شرکت های فولاد خوزستان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فولاد شادگان از جمعه واحدهایی هستند که این طومار را امضا کرده اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85182398/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86