درآمد ۳۴ میلیارد دلاری ایران از فروش نفت در ۷ ماه با وجود تحریم‌ها


تهران- ایرنا- اداره اطلاعات انرژی آمریکا از درآمد نفتی ۳۴ میلیارد دلاری ایران در ۷ ماهه سال جاری میلادی خبر داد که تنها ۵ میلیارد دلار از کل درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۱ کمتر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968259/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DB%B3%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری