درآمد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دولت از واگذاری و تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت

حسب اطلاعات مندرج در بخش دوم جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تقدیم دولت سیزدهم به مجلس، درآمد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی ( ۱۰ هزار میلیارد ریالی) حاصل از واگذاری و تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت برای سال جاری در نظر گرفته است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403012513379/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

به گزارش ایسنا، بعدازظهر امروز (شنبه ۲۵ فروردین ماه)، جزئیات بخش دوم لایحه بودجه سال جاری که قرار است از فردا در کمیسیون تلفیق بررسی شود، منتشر شد.

دولت سیزدهم در جزئیات بخش دوم لایحه بودجه سال جاری، درآمد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را از محل واگذاری و تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت برای خود پیش‌بینی کرده است.