درآمد نفتی سرانه ایران فقط ۴۰۰ دلار در ۷ ماه/ مردم کدام کشورها عایدی بیشتری از نفت دارند؟


تهران – ایرنا – اداره اطلاعات انرژی آمریکا درآمد نفتی سرانه ایران در ماه‌های ژانویه تا جولای امسال را فقط ۴۰۰ دلار برآورد کرده است که این رقم تنها از درآمد نفتی سرانه نیجریه و ونزوئلا بیشتر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974186/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری