درآمد خالص ملی سرانه در دولت روحانی ۳۰ درصد کم شد/ در دولت رئیسی ۱۴ درصد بهبود یافت


تهران- ایرنا- بر اساس آمار بانک مرکزی، در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، درآمد خالص ملی سرانه افت فاحشی داشته که در ۲ سال نخست دولت سیزدهم بخشی از آن جبران شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85446037/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری