درآمد ارزی ۶۰۰ میلیون دلاری ایران از اعزام نیروی کار در سال ۲۰۲۲


تهران- ایرنا- بانک جهانی درآمد ارزی ایران از محل اعزام نیروی کار به خارج در سال ۲۰۲۲ را ۶۰۰ میلیون دلار برآورد کرد و ایران را در بین کشورهای منطقه از این نظر در جایگاه هشتم قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959104/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری