دانش‌بنیان کردن اقتصاد ملی با توسعه صنایع و محصولات با ارزش افزوده بالا


تهران- ایرنا- عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: دانش بنیان کردن اقتصاد ملی که از مسیر گسترش تحقیق و توسعه در صنایع و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا می گذرد، مزیت های فراوانی برای کشور دارد. در همین پیوند استفاده از سیاست هایی نظیر اعتبار مالیاتی تامین مالی، دانش بنیان شدن صنایع بزرگ را تسهیل خواهد کرد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85108381/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری