داستان ادامه‌دار یک شیطنت رسانه‌ای


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد در واکنش به گزارش یک از روزنامه‌ها تاکید کرد: شیطنت رسانه‌ای در تقطیع پرسش و پاسخ سخنگوی اقتصادی دولت و یک خبرنگار دستمایه گزارش علیه اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047279/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری