دارایی‌های مازاد دولت برای نخستین بار از طریق تهاتر به پیمانکاران واگذار می‌شود


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: برای نخستین بار املاک مازاد برای پروژه‌های اولویت‌دار نیمه‌تمام از طریق تهاتر با پیمانکار واگذار می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85297834/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری