دارایی‌های دولت به روش‌های مختلف مولدسازی می‌شود


تهران- ایرنا- رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: بسیاری دارایی‌های دولت به روش‌های مختلف مولدسازی می‌شود و همه موارد به صورت مزایده مستقیم در بورس کالا عرضه نمی‌شود؛ بلکه در قالب مشارکت در سرمایه‌گذاری  یا تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری واگذار خواهند شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85166950/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF