خودستایی به خاطر میراث تورم ۶۰ درصدی/ آقای همتی! از کدام کارنامه دفاع می‌کنید؟


تهران- ایرنا- عبدالناصر همتی که در زمان مدیریتش بر بانک مرکزی بالاترین نرخ تورم تاریخ پس از انقلاب ثبت شد، به تازگی بابت حادث نشدن ابر تورم در کشور در سال‌های مدیریتش از خود ستایش کرده و به جای پاسخگویی نسبت به فجایع رخ داده در دولت قبل، خود را قهرمان معرفی و تلویحاً مردم را مدیون خود خوانده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976152/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری