خودروهای وارداتی به دست وزیر صمت تحویل شد

صبح امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بازدید از خودروهایی که طی شش ماهه اخیر وارد کشور شده‌ و اکنون‌ نمونه‌های آن در نمایشگاه روایت خدمت، وعده و وفا مستقر است، تحویل شد.

خودروهای وارداتی به دست وزیر صمت تحویل شد

خودروهای وارداتی به دست وزیر صمت تحویل شد

به گزارش ایسنا، صبح امروز (دوشنبه) عباس علی‌آبادی- وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در نمایشگاه روایت خدمت، وعده و وفا که روایت خدمات و دستاوردهای دوساله دولت مردمی است، تحویل اولین خودروهای وارداتی که از دی ماه سال گذشته تاکنون پس از پنج سال توقف وارد کشور شده‌اند را کلید زد. 

خودروهای وارداتی به دست وزیر صمت تحویل شد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060603509/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF