خودروهای خارجی اموال تملیکی ۲ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان به فروش رفت

سید عبدالمجید اجتهادی در جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های قضایی، نظارتی و اجرایی، ضمن تشکر از روسای قوای مجریه و قضاییه که از انبارهای نگهداری این خودروها بازدید کرده و دستورات اکیدی صادر کردند، اظهار داشت: پس از دستور فروش مقام قضایی فرایند اجرایی مزایده فروش آغاز شد و درنهایت ۹۸۲ خودرو پس از تشریفات قانونی به مزایده گذاشته شدند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه بیش از ۱۳ هزار نفر در این مزایده فوق‌العاده شرکت کردند، تصریح کرد: ۹۶۵ خودرو به ارزش ۲ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان به فروش رفت که متوسط رشد قیمت‌های پیشنهادی ۸۵ درصد بوده است. همچنین ۱۷ دستگاه خودرو نیز به فروش نرفت.

وی با این توضیح که نیمی از مجموع متقاضیان ضمانت‌نامه بانکی به ادارات کل اجرایی استان‌ها تحویل داده‌اند، ادامه داد: ۱۲۶۰ ضمانت‌نامه برابر ضوابط قانونی به دلیل نرسیدن اصل ضمانت‌نامه و یا مغایرت‌های اسنادی و اطلاعاتی ابطال شدند.

به گزارش ایرنا از سازمان اموال تملیکی، نتایج مزایده فوق‌العاده شماره ۵۶۵ خودروهای خارجی رسوبی با حضور نمایندگان دستگاه‌های قضایی و نظارتی در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام و برندگان مزایده مشخص شدند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تعداد افراد نهایی شرکت‌کننده را ۱۲ هزار و ۷۲ نفر بیان کرد و گفت: متقاضیان و برندگان نهایی می‌توانند تمامی جزئیات و اطلاعات مربوط این مزایده را از طریق سامانه ستاد الکترونیک دولت (ستاد) دریافت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84906936/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B8%DB%B1%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری