خواهان استفاده بیشتر از منابع ارزی خوب ایران در ترکیه هستیم

به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در گفت‌وگویی اظهار کرد: ایران در ترکیه منابع ارزی خوبی دارد که خواهان استفاده بیشتری از این منابع است.

وی افزود: درباره نحوه استفاده از این منابع و همچنین نحوه استفاده از منابع ناشی از صادرات گاز ایران به ترکیه، با رئیس‌ بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دیگر مسولان ترکیه مذاکره کردیم و به نتایج خوبی هم دست یافتیم.

ایران در ترکیه منابع ارزی خوبی دارد که خواهان استفاده بیشتری از این منابع است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402110403493/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری