خم شدن کمر اقتصاد اسرائیل زیر بار جنگ غزه


تهران- ایرنا- رژیم صهیونیستی اسرائیل پس از حمله تلافی جویانه ایران و شلیک صدها پهپاد و موشک در حال بررسی گزینه‌های پیش روی خود برای واکنش به این اقدام است در حالی که تحلیلگران معتقدند این رژیم فارغ از جنبه نظامی از نظر اقتصادی نیز دست بسته‌ای برای گشودن جبهه جدیدی علیه خود دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85448702/%D8%AE%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D8%B2%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری