خلف وعده شرکت‌ها؛ پرداخت سود سهام عدالت را به تاخیر انداخت


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت سیزدهم با جدیت به دنبال حمایت از دهک‌های پایین جامعه است و پرداخت سود سهام عدالت را پیگیری می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968965/%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری