خلجی: تغییر در مدیریت ارزی بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار ارز انجام شد


تهران- ایرنا- رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت، اغتشاشات اخیر را از عوامل بنیادی التهاب برخی بازارها از جمله ارز را دانست که سرمایه و اقتصاد کشور و روند زندگی مردم را هدف گرفته و تغییر در مدیریت ارزی بانک مرکزی را در راستای خنثی سازی این حرکت ارزیابی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970541/%D8%AE%D9%84%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری