خط قرمز دولت در افزایش حقوق «تورم» است/ افزایش حقوق کارمندان پلکانی است


تهران- ایرنا- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در موضوع حقوق کارمندان طی سال آیند افزایشی را اجرایی خواهد شد که موجب تورم نشود، زیرا افزایش نرخ تورم خط قرمز دولت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975738/%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری