خصوصی‌سازی در دو دهه گذشته به بیراهه رفت/ مولدسازی، واگذاری‌ها را شفاف می‌کند


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مسیر خصوصی‌سازی در دو دهه گذشته در ایران به بیراهه رفت، گفت: دولت سیزدهم به دلیل مشکلاتی که روند خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته داشت اقدام به ایجاد تالار مولدسازی کرد تا این روند با شفافیت انجام شود که امیدواریم با این روش، مشکلات گذشته تکرار نشود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85198810/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری