خریدو فروش کاغذی و قمارگونه ارز در فضای مجازی/ یارانه نان حذف نمی‌شود


تهران – ایرنا- سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در برخی شبکه‌ها و کانال‌های فضای مجازی خرید و فروش کاغذی و قمار ارز صورت می گیرد، گفت: امیدواریم دستگاه هایی که مسئولیت های رسمی از سوی دولت به آنها داده شده، بتوانند در این بازارهای کاغذی وضعیت را مهار کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008093/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B0%D9%81

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری