خروج بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سپرده از بانک فِرست‌ ریپابلیک


تهران- ایرنا- سپرده‌های بانک فِرست‌ ریپابلیک در سه ‌ماه اول سال، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یافت و این بانک اعلام کرد در حال بررسی گزینه‌هایی از جمله تغییر ساختار ترازنامه خود، تأثیرگذاشتن بر سود بازار و کاهش ۲۱ درصدی سهام خود است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092439/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%DA%A9

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری