خراسان جنوبی رتبه دوم امنیت سرمایه‌گذاری را کسب کرد


بیرجند – ایرنا – مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی گفت: براساس پایش و ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خراسان جنوبی برای سومین دوره متوالی در شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری، رتبه دوم را در بین استان‌های کشور کسب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85239316/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری