خبر خوش رییس سازمان مالیاتی به فعالان اقتصادی/ تمدید بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان امسال


تهران-ایرنا- رییس سازمان امور مالیاتی کشور از خبر خوش سازمان مالیاتی به فعالان اقتصادی و تمدید بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان امسال خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85396019/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری