خاندوزی: ۱۷۲ هزار میلیارد تومان دارایی مالی در ۱۰ ماهه امسال واگذار شد


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی از واگذاری ۱۷۲ هزار میلیارد تومان دارایی مالی در ۱۰ ماهه امسال خبر داد و گفت: این وزارتخانه تکالیف قانونی خود در بودجه ۱۴۰۱ انجام داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007827/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B7%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری