خاندوزی: وضعیت شرکت‌های دولتی اسفناک است /تشریح آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با اسفناک خواندن وضعیت شرکت‌های دولتی گفت: یکی از اولین گام های وزارت اقتصاد این بود که با شفاف کردن صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، مدیران دولتی را پاسخگو کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917374/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری