خاندوزی: نگرانی‌های مردم در حوزه مالیاتی و بانکی برطرف می شود

احسان خاندوزی روز شنبه در نشست با مدیران و مجمع نمایندگان گیلان افزود: بخشی از نارضایتی ها به تخلف این دستگاه ها از قانون باز می گردد و بخشی دیگر به مواردی همچون بروکراسی اداری مربوط می شود که وزارت اقتصاد و دارایی به دنبال تسهیل و اصلاحات لازم در این بخش است.

وی همچنین بر همراهی بیشتر مدیران استانی در حوزه تسهیل مشکلات اداری در بخش سرمایه گذاری و تولید تاکید کرد و گفت: باید مسیر برای تقویت اقتصادی هموار شود.

خاندوزی درباره تسهیلات بانکی اظهار داشت: در پرداخت تسهیلات با تنگناهایی مواجه هستیم و دولت به دلیل اینکه به دنبال کنترل افزایش نقدینگی است، در این بخش با حساسیت بیشتری رفتار می کند.

وزیر اقتصاد بانک ها را موظف عمل به تعهدات خود در حوزه تسهیلات به خصوص در بخش اشتغال و تولید دانست و گفت: اگر مدیران منطقه‌ای نسبت به عمل و تخلف بانک‌ها بی توجهی کنند باید مورد برخورد جدی قرار گیرند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84816388/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری