خاندوزی: نگرانی‌های مردم در حوزه مالیاتی و بانکی برطرف می شود

وی همچنین بر همراهی بیشتر مدیران استانی در حوزه تسهیل مشکلات اداری در بخش سرمایه گذاری و تولید تاکید کرد و گفت: باید مسیر برای تقویت اقتصادی هموار شود.

احسان خاندوزی روز شنبه در نشست با مدیران و مجمع نمایندگان گیلان افزود: بخشی از نارضایتی ها به تخلف این دستگاه ها از قانون باز می گردد و بخشی دیگر به مواردی همچون بروکراسی اداری مربوط می شود که وزارت اقتصاد و دارایی به دنبال تسهیل و اصلاحات لازم در این بخش است.

وزیر اقتصاد بانک ها را موظف عمل به تعهدات خود در حوزه تسهیلات به خصوص در بخش اشتغال و تولید دانست و گفت: اگر مدیران منطقه‌ای نسبت به عمل و تخلف بانک‌ها بی توجهی کنند باید مورد برخورد جدی قرار گیرند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84816388/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

خاندوزی درباره تسهیلات بانکی اظهار داشت: در پرداخت تسهیلات با تنگناهایی مواجه هستیم و دولت به دلیل اینکه به دنبال کنترل افزایش نقدینگی است، در این بخش با حساسیت بیشتری رفتار می کند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری