خاندوزی: نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی استاندارد می شود


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی از مصوبه دولت برای افزایش سرمایه بانک های دولتی خبر داد و گفت: با این اقدام نسبت کفایت سرمایه این بانک ها استاندارد شده و می توانند توان تسهیلات دهی خود به مردم را ارتقا دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976697/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری