خاندوزی: مولدسازی، خروج املاک دولتی از حبس است


تهران – ایرنا – وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با اجرای طرح مولدسازی، املاک دولتی از حبس و زندان نامشهود خارج می شود و تمرکز ما بر ملک های بزرگ و دانه درشت است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85166997/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA