خاندوزی: زمان صدور مجوز گمرکی نصف شد


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که در ۹ ماه گذشته متوسط زمان صدور مجوز برای سازمان استاندارد از ۱۷ روز به ۱۱ روز، سازمان دامپزشکی از ۱۳ روز به ۶ روز، سازمان غذا و دارو از هشت روز به چهار روز و برای سازمان حفظ نباتات از پنج روز به کمتر از سه روز کاهش یافت و زمان تقریبی صدور مجوزها نصف شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232644/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری