خاندوزی: روابط اقتصادی تهران و ریاض برد- برد و به نفع کشورهای منطقه است


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی، گسترش روابط اقتصادی ایران و عربستان را یک ارتباط برد – برد ارزیابی کرد و گفت: منافع آن علاوه بر دو کشور به همه کشورهای منطقه هم خواهد رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109049/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری