خاندوزی: درآمد ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت تولیدی به استان‌ها برگشت داده شد


آبادان – ایرنا – وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در یک سال و نیم گذشته درآمد ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت تولیدی به استان‌ها برگشت داده شد تا مردم از عواید آن بهره‌مند شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094769/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری