حکمرانی صحیح بدون وجود اطلاعات حسابداری به‌موقع و معتبر غیرممکن است


تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد با صدور پیامی با گرامیداشت روز حسابدار تاکید کرد: حکمرانی صحیح بدون وجود اطلاعات حسابداری به موقع و معتبر غیرممکن است و تامین اعتماد عمومی در حکمرانی صحیح با جریان به موقع اطلاعات حسابداری در تمام رگه‌های اقتصادی کشور میسر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962840/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری