حمایت مجلس از ۲ طرح اولویت‌دار دولت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون ویژه تولید مجلس با اعلام حمایت مجلس از ۲ طرح اولویت‌دار دولت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: مجلس از مشخص شدن اولویت‌های دولت استقبال و حمایت می‌کند و حاضر است به پیشبرد آن کمک کند تا تحول رخ دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992854/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری