حمایت مجلس از توجه لایحه بودجه ۱۴۰۳ به درآمدهای پایدار


تهران- ایرنا- نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به درآمدهای پایدار از جمله درآمدهای مالیاتی، اتفاق مثبتی است و مجلس نیز از آن حمایت می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85314062/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری