حمایت از مشاغل خرد با پذیرش صورتحساب کارتخوان‌های متصل به سامانه مودیان


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تدبیر و پیگیری نظام مالیاتی برای پذیرش صورتحساب کارتخوان‌های بانکی متصل به سامانه مودیان به عنوان صورتحساب الکترونیکی در راستای حمایت از مشاغل کوچک خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031312/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری