حمایت از تولید و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان با مشوق‌های مالیاتی

رونق شرکت‌های دانش‌بنیان در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتقای وضعیت اقتصاد و تولید ملی امری انکارناپذیر است که همکاری همه نهادها را می‌طلبد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84891146/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

اکنون تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به هفت هزار و ۳۱۲ شرکت رسیده است که با توجه‌به ظرفیت‌ها و داشته‌های علمی و صنعتی کشور شاهد افزایش این شرکت‌ها خواهیم بود.

به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» معرفی کرد تا با تکیه‌ بر دانش نیروی انسانی و مهارت در تجاری‌سازی ایده‌ها، بهره‌وری ارتقا پیدا کرده و محصولات تجاری و رقابت‌پذیر در عرصه داخلی و بین‌المللی ارائه شود.

سیاست‌های مشوق مالیاتی فقط به این موارد ختم نمی‌شود؛ بلکه اعطای اعتبار مالیاتـی معـادل هزینه‌های تحقیـق به توسـعه شرکت‌های دانش‌بنیان در اجرای مـاده ۱۱ قانـون تولیـد جهـش بنیـان به‌ منظور رفـع چالـش و توسـعه فعالیـت ایـن شرکت‌ها، توقف عملیات اجرایی شرکت‌هایی کـه نسبت بـه ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام می‌کنند، در اجرای فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و کاهـش حجم رسیدگی در اجرای مــاده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم پذیرش مالیات ابرازی بیش از ۵۰ درصــد از شرکت‌های تولیدی برای عملکـرد سـال ۱۴۰۰ است.

حمایت از تولید و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان با مشوق‌های مالیاتی
اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در حمایت از تولید و شرکت‌های دانش‌بنیان

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به تولید محصول‌های جدید، افزایش کیفیت محصول‌های فعلی و اقتصاد رقابت‌پذیر کمک می‌کند. سازمان امور مالیاتی کشور در حمایت از فضای کسب‌وکارها و شرکت‌های دانش‌بنیان مشوق‌هایی از جمله کاهش پنج واحد درصد نرخ مالیات اشخاص حقوقی، نرخ صفر مالیاتی برای انتقال سود شرکت‌ها به‌حساب افزایش سرمایه و اعطای اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان قرار داده است.

شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلفی از جمله  کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی، دارو و فرآورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی، سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، خدمات تجاری‌سازی و صنایع فرهنگی، خلاق و علوم‌انسانی و اجتماعی فعال هستند که همچنین روند روبه‌رشدی دارند.

یکی دیگر از مشوق‌های مالیاتی، اعمال نرخ صفر مالیاتی برای انتقال سود تقسیم نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی به‌ حساب افزایش سرمایه در اجرای بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده است.

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در دولت سیزدهم ۳ برابر شده است

با حمایت‌ها و سیاست‌های دولت سیزدهم در تحقق شعار امسال، طبق گفته سورنا ستاری معاون سابق علمی و فناوری رئیس‌جمهور، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور طی سال جاری نسبت به سال گذشته حدود سه برابر شده است.

همچنین تقسیط پنج‌ساله به علاوه یـک سال تنفس (مجموعاً ۶ساله) بدهی قطعی شرکت‌های تولیـدی در اجـرای مـاده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع‌ بند (۲)مصوبـه شـصت و هشـتمین جلسـه شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی یازدهم خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به‌ منظور حمایت از تولید و اشتغال از دیگر سیاست‌های حمایتی است.

بر این‌ اساس کاهش پنج واحد درصـدی نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی از ۲۵ درصد بـه ۲۰ درصد در اجرای بنـد (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سـال ۱۴۰۱ به‌ منظور حمایت از بخش رسمی اقتصاد و بخشودگی ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی جرائم مالیاتی بر اساس سال و نـوع بدهی مالیاتی در اجرای بخشنامه ۱۰/۱۴۰۱ /۲۰۰ بنا بر اختیار حاصل از مـواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مسـتقیم به‌ منظور احیای شرکت‌ها و حمایت از تولید در نظر گرفته شده است.

همچنین تقسیط تا ۶ماهه مالیات ابرازی شرکت‌ها برای عملکرد سال ۱۴۰۰ بنا بر اختیار حاصل از مواد ۱۶۷ قانون مالیات‌های مسـتقیم به‌ منظور کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی و پرداخت اقساطی مالیات ابرازی نیز مشوقی برای حمایت از شرکت‌هاست.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری