حمایت‌های مالیاتی برای رونق تولید در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده شده است


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به اینکه بخش‌هایی از اقتصاد دچار رکود است، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد حمایت مالی از شرکت‌ها ارائه و انجام شود و حمایت‌های مالیاتی لازم را از این بخش‌ها انجام خواهد شد تا رونق بگیرند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964258/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری