حقوق بگیران ماهانه تا سقف درآمدی ۱۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شدند


تهران- ایرنا- سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی سالانه به میزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شد و به این ترتیب حقوق بگیران تا سقف درآمدی ۱۰ میلیون تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042829/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری