حفظ جایگاه ۲۲ ایران در تجارت دریایی جهان/ ناوگان کشتیرانی ایران بزرگ‌تر از فرانسه و ایتالیاست


تهران-ایرنا- آنکتاد از افزایش ۱۹۰ هزار تنی ظرفیت ناوگان کشتیرانی ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داد و اعلام کرد ایران توانسته جایگاه خود به عنوان قدرت تجاری ۲۲ جهان در این سال را حفظ کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84997946/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری