حضور وزیر اقتصاد در چهل و چهارمین نشست سالیانه صندوق اوپک در وین


تهران- ایرنا- «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی برای شرکت در جلسه سالیانه صندوق اوپک وارد وین پایتخت اتریش شد و فردا (چهارشنبه) در این اجلاس سخنرانی خواهد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85146298/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D8%AF%D8%B1