حضور وزیر اقتصاد در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام


تهران – ایرنا – وزیر اقتصاد صبح امروز همزمان با حضور پر شور مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر ۲۰۰ شهید گمنام حضور پیدا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981729/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری