حضور میدانی رئیس سازمان مالیاتی در بازار تهران برای حل و فصل مسایل مالیاتی اصناف


تهران- ایرنا- در راستای رویکرد تعاملی، مودی مداری و استمرار همکاری و تعامل نزدیک با اتحادیه و اصناف با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و جمعی از مسئولان و کارشناسان این سازمان میز خدمت مالیاتی برای کسبه و تجار صنف لوازم التحریر و نوشت افزار با حضور سه هزار عضو در مسجد امام (ره) بازار تهران برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85213518/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B5%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری