حضور خاندوزی در چین یک هفته پس از سفر وزیر خزانه داری امریکا به پکن


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان به منظور حضور در کمیسیون مشترک ایران و چین، به پکن سفر کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85169030/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7