حضور خاندوزی در نشست سالانه وزرای اقتصاد بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا


تهران- ایرنا- «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ساعتی قبل در راس هیاتی وارد قاهره پایتخت مصر شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237675/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری