حساب بانکی نوزادان برای ثبت‌نام در سجام و دریافت سهام به نام ولی کودک است


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: حساب بانکی برای نوزادان براساس مصوبه هیات وزیران به‌منظور ثبت‌نام در سامانه سجام، به نام ولی کودک باز می‌شود، بنابراین تمام موارد به منظور ثبت‌نام والدین متولدین ۱۴۰۱ برای دریافت سهام نوزادان پیش‌بینی شده است و مشکلی از این لحاظ وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093505/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری