حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور، راهکاری برای رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران


تهران- ایرنا- معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه موضوع بهره‌وری نیاز به واکاوی جدی دارد، گفت: برای بهره‌ور شدن، باید از اقتصاد منبع‌محور به سمت اقتصاد دانش‌محور حرکت کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234408/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری