حرکت بازار جهانی پالادیوم به سمت مازاد

شرکت نورنیکل اعلام کرد که مازاد مصرف پالادیوم نسبت به تولید در سال ۲۰۲۲ و سال ۲۰۲۳ تاکنون، با فروش موجودی‌های قبلی خودروسازان و سازندگان سیستم‌های کاتالیزوری جبران شده است و افزود که کاهش احتمالاً در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ به پایان می‌رسد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402031509409/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AFبخش خودرو با بیش از ۸۰ درصد مصرف پالادیوم، پس از کووید و شوک‌های مرتبط با زنجیره‌تامین ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ به آرامی در حال بهبود است. نورنیکل عنوان کرد که پیش‌بینی می‌شود این رشد تقاضای فلزات را به یک درصد در سال جاری برساند.

نورنیکل با کاهش ۱۶ درصدی سود خالص در سال ۲۰۲۲ و مقابله با اختلال زنجیره تامین پس از اعمال تحریم‌های غرب علیه مسکو، پیش از این انتظار داشت کسری بازار جهانی پالادیوم در سال ۲۰۲۳ به ۳۰۰ هزار اونس برسد.

به گزارش ایسنا، نورنیکل که از زمان تهاجم روسیه به اوکراین به طور مستقیم هدف تحریم‌های غرب قرار نگرفته است، ۴۰ درصد از تولید اولیه پالادیوم جهانی را تشکیل می‌دهد که در اگزوز خودروها برای خنثی‌ کردن انتشارات مضر موتور استفاده می‌شود.

شرکت نوریلسک نیکل (نورنیکل) روسیه انتظار دارد که بازار جهانی پالادیوم در سال ۲۰۲۴ از کسری ۲۰۰ هزار اونس سال ۲۰۲۳ به مازاد ۳۰۰ هزار اونس تروا در سال ۲۰۲۴ تغییر کند.

بر اساس گزارش رویترز، نورنیکل که ۲۰ درصد از تولید نیکل با عیار بالا را به خود اختصاص می‌دهد، افزود که انتظار می‌رود مازاد بازار جهانی نیکل در سال ۲۰۲۴ پس از ۲۰۰ هزار تن در سال ۲۰۲۳ از ۱۸۰ هزار تن فراتر رود.