حراج حضوری کالاهای اموال تملیکی ۲۸ آذر برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- مدیرکل بازاریابی و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از برگزاری حراج حضوری کالاهای این سازمان در ۲۸ آذرماه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970260/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DB%B2%DB%B8-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری